TROSKI MATCZYNE W DZIEDZINIE ORTOPEDII (0)

 

Wstęp

    

  

Ponieważ miałem okazję obserwować młodych piłkarzy od 6 do 18 roku życia, zauważyłem

że istniały liczne  patologie czyli kontuzje związane z krótkimi mięśniami brzuchatymi,

że można było  je leczyć zachowawczo w sposób bardzo prosty,

a przedewszystkim że można im zapobiec, ale że ta metoda jest zaniedbana i długo jeszcze

zaniedbana będzie z powodu niewiedzy lekarzy, szczególnie chirurgów.

Opis następnych objawów powinień zainteresować wszystkie osoby ktore zajmują się

dziećmi jak trenerzy sportowi i profesorzy wychiwania fizycznego.